Jognyilatkozat

Az Elite Divers Búvár Oktatási és Technikai Központ (a továbbiakban: Elite Divers Búvár Központ) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja az Elite Divers Búvár Központ által ezen az oldalon meghatározott feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszernek. Kérjük, hogy ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Információk

A weboldalakon megjelenő valamennyi adat, információ, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. Az Elite Divers Búvár Központ törekszik a pontos és hiteles információk közlésére, ugyanakkor azok teljességéért, pontosságáért, a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért nem vállal felelősséget.

Esetleges félreértések, tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett, még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba az Elite Divers Búvár Központ képviselőjével.

Szerzői jog

Az Elite Divers Búvár Központ weboldalai, az azokon található minden szöveges tartalom, kép, grafika, logo, adat, struktúra, eljárás, program és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azokat részleteiben, vagy teljességében a személyes használatból fakadó igényeket meghaladó mértékben lemásolni, elektronikus módon tárolni, többszörözni, közreadni az Elite Divers Búvár Központ kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélye nélkül tilos. A Honlap jogosulatlan felhasználása polgári- és büntetőjogi következményeket von maga után.

Az Elite Divers Búvár Központ weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. Tilos az Elite Divers Búvár Központ előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni.

Személyes adatok védelme

Az Elite Divers Búvár Központ adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

Azzal, hogy Ön az Elite Divers Búvár Központ részére bármely személyes adatát elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Elite Divers Búvár Központ nyilvántartsa, kezelje. Az Elite Divers Búvár Központ kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

Az Elite Divers Búvár Központ adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

E-mail

Az Ön által küldött e-mail megérkezésekor válasz e-mailt küldünk, így Ön biztos lehet abban, hogy cégünkhöz eljutott elektronikus levele. A nem megfelelően titkosított üzenethez illetéktelen személyek hozzáférhetnek, az üzenet tartalma módosulhat, illetve elveszhet. Az ebből eredő károkért az Elite Divers Búvár Központ nem vállal felelősséget.

Az oldalainkon feltüntetett kapcsolati információk, mint címek, telefonszámok, faxszámok, e-mail címek harmadik cég által történő felhasználása, hozzájárulás nélküli marketing célú vagy tömeges üzenetek küldéséhez nem megengedett. Ellenkező esetben megtesszük a szükséges és lehetséges jogi lépéseket.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

Az Elite Divers Búvár Központnak a weboldalhoz kapcsolódó hivatkozások esetében nincs módja az ellenőrzésre, és azokra nincs befolyással, továbbá az Elite Divers Búvár Központ nem vizsgálja felül sem a weboldal egyes linkjeit, sem azok összességét. Az Elite Divers Búvár Központ-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek az Elite Divers Búvár Központ weboldalaihoz kapcsolódnak.

Ön tudomásul veszi, hogy az Elite Divers Búvár Központ saját Honlapján kívüli semmilyen más weboldalért, vagy a Honlaphoz hivatkozásokon keresztül kapcsolódó bármely egyéb Internet-oldalért semmilyen felelősség nem terheli. Ön a Honlaphoz, valamint az egyéb weboldalakhoz saját felelősségére kapcsolódik.

Bár az Elite Divers Búvár Központ időről időre figyelemmel kísérheti és felülvizsgálhatja a weboldalon megjelenő hozzászólásokat, beszélgetéseket, levelezést, közvetítést, hirdetéseket és hasonló közléseket, minderre azonban nem köteles. Ezzel egyidejűleg az Elite Divers Búvár Központ az ilyen oldalaink tartalmával kapcsolatosan nem vállal sem felelősséget, sem pedig kötelezettséget a oldalon található információkban foglalt bárminemű hibákért, rágalmazásért, sajtóvétségért, becsületsértésért, mulasztásért, valótlanságért, uszításért, pornográfiáért, istenkáromlásért, sem az ilyen oldalakon megjelenő veszélyforrásokért és pontatlanságért. Tilos bármely törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, szeméremsértő, botrányos, izgató, pornográf, mások vallási meggyőződését sértő, vagy törvénysértő viselkedésre buzdító, bűncselekménynek minősíthető, büntetőjogi felelősséget maga után vonó anyag felhelyezése vagy továbbítása. Az ilyen jellegű adatokat, tartalmakat az észlelést követően külön jelzés nélkül azonnal eltávolítjuk a weboldalról. Az Elite Divers Búvár Központ teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel, továbbá maximálisan eleget tesz az ilyen információt vagy anyagot feladók személyének felfedésére utasító hatósági határozatoknak.

A jognyilatkozat hatásköre

Ez a jognyilatkozat a weboldalaink szerves része, így az itt leírtak érvényesek magára a nyilatkozatra is. Amennyiben ezen nyilatkozat egyes részei a hatályos jogszabályoknak nem, nem egészen vagy csak részben felelnek meg, a nyilatkozat többi része ettől függetlenül tartalmát és érvényességét tekintve érintetlen marad.

Kapcsolat, jogorvoslat

Az Elite Divers Búvár Központ weboldalának kizárólagos tulajdonosa a Varga Ádám Katás egyéni válalkozó
Székhelye: 1115 Budapest Karolina út 2/b
Adószáma: 68282527-1-43
Telefonszáma: +36-30/851-16-76 (munkanapokon 10-18 óra között)
E-mail címe: varga.adam@elitedivers.hu
Tulajdonosa és Képviselője: Varga Ádám

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06-1/475-7186, 06-1/475-7100 Telefax: 06-1/269-3541
E-mail: adatved@obh.hu